Вересень 2014

Канцелярські товари - 519 грн 86 коп 

Миючі засоби - 39 грн 02 коп 

Інши - 70 грн 89 коп  

Всього: 629 грн 77 коп