Практичний семінар ІКТ

ФОРМУВАННЯ ІКТ

КОМПЕТЕНТНОГО ВЧИТЕЛЯ

Використання ІКТ у роботі педагога дає можливість:

-          самоосвіти педагога, підвищення  його професійного рівня;

-          навчатися і здобувати знання, вміння та якості, необхідні сучасній людині;

-          отримувати найсучаснішу інформацію по темі, оновлювати навчальний та ди-дактичний матеріал;

-          мати доступ до методичної бази розробок;

-          спілкуватися з колегами на різних форумах;

-          отримувати кваліфіковані консультації та поради

експертів;

-          публікувати свої матеріали;

 

-          брати участь в обговоренні опублікованих матеріалів;

-          брати участь в професійних конкурсах;

-          обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ,  ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МОЖНА ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТИ ТА РОЗМІСТИТИ СВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ

 

https://super.urok-ua.com/ - можливість розмістити свою розробку уроку, заходу і т.д. і безкоштовно отримати сертифікат про публікацію матеріалу.

 

http://www.ranok.com.ua/webinar.html - можливість проходження вебінарів на 3-х сесіях кожного навчального року з різних предметів та отримання безкоштовного сертифікату.

 

http://ru.osvita.ua/publishing/urok/33738/ - Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів "Відкритий урок: розробки, технології, досвід" пропонує вчителям опублікувати на своїх сторінках власні матеріали та отримати відповідний сертифікат про публікацію, що може бути використаний під час атестації.

 

http://osnova.com.ua/authors/ - всі автори, матеріали яких будуть надруковані в журналах видавництва, отримуватимуть сертифікат про підтвердження публікації!

 

http://yakistosviti.com.ua/ -освітній проект "Web-STEM-школа — 2018". Пройти навчання на проекті, виконати тести, отримати сертифікат.

https://www.edcamp.org.ua/ - дводенна (не)конференція, участь у якій дає змогу отримати сертифікат. Вартість 400 грн.

https://www.ed-era.com/ -на EdEra стартував безкоштовний онлайн-курс для вчителів початкової школи. Цей курс – обов’язковий етап підвищення кваліфікації педагогів, які набиратимуть 1 клас у 2018 році. Є курси з інших предметів, де також можна безкоштовно отримати сертифікат, пройшовши підсумковий тест

https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about - безкоштовний курс «Критичне мислення для освітян», дає змогу також отримати сертифікат.

http://www.criticalthinking.expert/najblyzhchi-podiyi/ - тренінги з критичного мислення для учителів початкової, основної та старшої школи, м.Харків, вул. Тарасівська, 6-а (Харківська приватна спеціалізована школа “Харківський колегіум”), вартість 300 грн, по закінченню учасник отримує іменний сертифікат.Тренінг одноденний: з 10:00 до 17:00 з перервою на обід та двома перервами на каву-чай з тістечками.

 

http://metodportal.com/node - розміщення матеріалу на сайті, сертифікат про публікацію.

 

https://osvitoria.media/ - часто проводять семінари, тренінги, вебінари  з можливістю отримати сертифікат.

Я планую самоосвіту...

 

Важливо, щоб самоосвіта для педагога стала необхідністю, тому що тільки за такої умови він досягає поставленої мети, творчо зростає, а головне бачить і розвиває здібності своїхучнів та вихованців.

 

Пам΄ятка педагогу

 

1. Перше і найголовніше — .це вміння створювати ре­зерв часу для занять самоосвітою

 

2. Читайте кожного дня та ґрунтовно студіюйте кілька  сторінок наукової літератури, тією чи іншою мірою пов'яза­ної з навчальними дисциплінами. Усе, що ти читаєш, — це інтелектуальний фонд твого навчан­ня. Умійте змушувати себе читати щодня. Умійте окреслювати коло читання, виключаючи з нього те, що може порушувати режим праці.  Не відкладайте цієї роботи на завтра. Те, що упустив сьогодні, ніколи не ком­пенсуєш завтра.

 

3. Умійте визначити систему розумової праці, від якої ба­гато залежить, тобто  розуміння співвідношення го­ловного і другорядного. Головне треба уміти розподілити в часі так, щоб другорядне не відсовувало його на другий план.

 

4. Умійте створювати собі внутрішні стимули.

 

5. Не витрачайте часу на дрібниці, на пусте базікання, пусте проводження часу. Умійте і розмову з колегами зробити джерелом свого духовного збагачення.

 

6. Для кожної роботи шукайте найбільш раціональні  способи розумової праці. Уникайте трафарету і шаблону, не  шкодуйте часу на те, щоб глибоко осмислити сутність явищ, закономірностей, з якими маєш справу.

 

7. «Завтра» — найбільш небезпечний ворог працьовитості. Ніколи не відкладайте на завтра роботу, яку можна  виконати сьогодні. Більше того, зробіть звичкою, щоб частина  завтрашньої роботи була виконана сьогодні. Це  внутрішній стимул, що задає тон на весь завтрашній день.

 

8. Ніколи не припиняй розумової праці. Кожен день повинен збагачувати  інтелектуальними цінностями - у цьому одно з джерел  часу, необхідного для розумової праці.

 

В.О.Сухомлинський

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

 

Самоосвітня діяльність розглядається як сукупність декількох «само»:

Ø  Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;

Ø  Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;

Ø  Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;

Ø  Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;

Ø  Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей;

Ø  Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;

Ø  Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;

 

Ø  Саморозвиток – результат самоосвіти.

Основні компоненти

самоосвітньої діяльності

1.      Стартовий інтелектуальний потенціал– це певний обсяг знань, умінь та навичок, набутих учителем. Знання – фундамент пізнавальної діяльності. При постійному саморозвитку вчителя постійно удосконалюється рівень інтелектуальної компетентності вчителя, а саме:

·         стан науково-теоретичної підготовки;

·         стан психолого-педагогічної підготовки;

·         стан методичної підготовки;

·         прагнення самореалізації та самоствердження особистості;

·         професійне зростання;

·         розширення кругозору;

·         підвищення рівня розвитку усіх видів компетентностей;

·         наявність пізнавальної зацікавленості;

·         створення позитивного іміджу серед  учнів, батьків, колег;

·         підвищення кваліфікаційної категорії під час атестації;

·         отримання нагород;

·         підвищення особистісного рейтингу на різних рівнях підпорядкування.

1.      Навички самостійного оволодіння знаннями – це навички, набуті людиною на підставі власних психофізіологічних особливостей та удосконалені у процесі життєдіяльності:

·         читання;

·         слухання;

·         спостереження;

·         експеримент.

2.      Уміння розумової діяльності:

·         чуттєве пізнання;

·         техніка мислення;

·         вибір проблем та шляхів рішення.

3.      Уміння самоорганізації пізнавальної діяльності – це вибір джерел пізнання:

·         вибір форм самоосвіти;

·         планування;

·         організація робочого місця;  самоорганізація;

·         самоаналіз;

·         самоконтроль.

 

·         стан технологічної підготовки.

2.      Мотиви формування безперервної самоосвіти.

Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх сил, які збуджують педагога до діяльності та надають їй певного смислу. Серед мотивів найчастіше зустрічаються:

·         прагнення до постійного самовдосконалення;

·         прагнення до самовираження ;