Підсумки роботи з методичної роботи з педагогічними працівниками за І семестр 2017/2018

ЗВІТ

про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками

за І семестр 2017/2018 начального року.

 

            Згідно плану роботи на 2017/2018 навчальний рік з метою педагогічної та фахової майстерності педагогічних працівників закладу протягом І семестру 2017/2018 навчального року були проведені наступні заходи:

         Продовжено роботу щодо вивчення науково-методичної теми закладу «Удосконалення рівня професійних та навчальних компетентностей учителя та учня в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти» ( ІІ рік ).

         Протягом І семестру 2017-2018 навчального року проведено 2 засідання Методичної Ради закладу та розглянуто 8 питать.

         І. Школа молодого вчителя:

Мета: надання молодим вчителям дієвої методичної допомоги в розв’язанні першорядних практичних проблем, адаптаційна допомога, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

         З метою надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу наказом по закладу призначені наставники:

ПІБ молодого спеціаліста

Посада

Наставник

Посада

1

Щетіна Ганна Андріївна

вчитель англійської мови

Ковтун Ольга Юріївна

Заступник директора з НВР

 

            Розроблено план спільної роботи з урахуванням теоретичної та методичної підготовки. Щетіна Ганна Андріївна, вчитель англійської мови брала активну участь у фахових семінарах району.  

         Протягом І семестру були проведені засідання та розглянуті наступні питання:  Заняття 1 – Вересень. Ознайомлення молодих педагогів із системою роботи у школі, правилами внутрішнього розпорядку, планом роботи школи молодого педагога; Ознайомлення із нормативно-правовою базою навчально-виховного процессу; Залучення молодих педагогів до роботи ШМО. Закріплення наставників; Анкетування молодих спеціалістів з питання "Якої допомоги ви потребуєте". Вручення пам’ятки «Поради молодому педагогу». Заняття 2 – Листопад . Тема: «Як зробити заняття ефективним». Планування і методика підготовки сучасного заняття; Методи викладання: як стати ефективним  учителем. Як скласти конспект заняття.

         ІІ. ШМО

МО вчителів початкових класів та групи подовженого дня. Керівник МО – Демченко А.Ф., вчитель початкових класів. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Якісний склад МО: кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 1; кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 3; педагогічне звання «старший учитель» - 2. Протягом І семестру проведено – 2 засідання. В поточному 2017/2018 році підлягають черговій атестації: Чекан Лариса Іванівна, класний керівник 1-А класу. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Педагогічне звання «старший учитель»; Шишкова Антоніна Анатоліївна, класний керівник 4-А класу. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Педагогічне звання «старший учитель».

         Курси підвищення фахової та педагогічної кваліфікації:

Шишкова А.А., вчитель початкових класів.  Дата проходження: 15.12.2017

Місце проходження: КВНЗ «ХАНО». Напрям «Вчителі початкових класів. Вихователі групи подовженого дня» (бінарні).

         МО суспільно-гуманітарного циклу. Проведено засідань – 2;

         МО природничо-математичного циклу. Проведено засідань – 2;

         МО класних керівників. Проведено засідань – 2.

         Щегельська Наталія Сергіївна брала участь у районному етапі конкурсу професійної майстерності «Вчитель року-2018». Номінація «Фізика».

         ІІІ. Участь у конференціях.

Кім Л.А., Кім О.О., Сін О.В., Югай С.В., брали участь у Всеукраїнської конференції з корейської мови (м. Одеса).

         ІІІ.І. Підвищення фахової майстерності.

Сін О.В., Югай С.В., вчителі корейської мови брали участь у роботі семінару для вчителів корейської мови. ( м. Київ).

         ІV. Обмін досвіду роботи.

Педагогічні працівники закладу з метою обміну досвідом роботи відвідали Гімназію східних мов № 1 м. Київ.

Організація проведення «Фестиваль уроків»

Протягом І семестру проведено – 1 урок . Кім О.О., вчитель корейської мови.

         V. Атестація педагогічних працівників.

Підлягають черговій атестації – 2 із них:

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2;

Підтвердження педагогічного звання «старший учитель» - 2.

         VI. Курси підвищення педагогічної кваліфікації .

Кількість – 1.

         VII. Якісний склад педагогічних працівників складає:

Всього педагогічних працівників: - 23 із них

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 10

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 4

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» - 4

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 6

Педагогічне звання «вчитель-методист» - 6

Педагогічне звання «старший учитель» - 3

Нагрудний знак «відмінник освіти України» - 1 (Северін В.М., вчитель математики)

Майстер спорту – 2

Предметні тижні:

Протягом І семестру 2017/2018 навчального року були проведені предметні тижні Основи здоров’я (вересень 2017) – на високому науково-методичному рівні. Історія України (листопад 2017) – на високому науково-методичному рівні, в рамках тижня історії проведено тиждень правових знань.  Корейська мова (листопад 2017) – на високому науково-методичному рівні, в рамках тижня проведено олімпіаду з корейської мови для учнів 7-11-х класів навчальних закладів України.  Література Кореї (грудень 2017) – на високому науково-методичному рівні. В рамках тижня проведені тематичні уроки, квести, рольові ігри, виставки творчих робіт учнів, конкурси малюнків, плакатів.

Конкурси: ( жовтень 2017) -  «Лекторій з Літератури Кореї».  (листопад 2017) - "Знавці історії України".

VIII. Робота з обдарованою молоддю.

Робота наукового товариства «DEN-ART».

         Однієї із форм в структурі методичної роботи є наукове товариство «DEN-ART».

Наукове товариство учнів «DEN-ART» веде свою діяльність на базі музею корейської культури» (свідоцтво № 21-249 про реєстрацію музею при навчальному закладі, що перебуває у сфері Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. Метою створення музею корейської культури є: залучення учнів до вивчення і збереження традицій і звичаїв корейської культури, розвитку загальної культури, виховання в учнів світоглядної орієнтації. Музей співпрацює з Посольством Республіки Корея в Україні, Асоціацією корейців України, Київським Національним Лінгвістичним Університетом, Харківським міським товариством корейської культури.

         Члени НТУ «DEN-ART» залучаються до пошукової, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи. Члени НТУ ведуть активну екскурсійну роботу. Екскурсії проводяться для гостей району, міста, області та різних регіонів України.

Формами організації науково-дослідницької діяльності учнів у закладі є:

         - участь у роботі МАН України; індивідуальна та групова робота;

 науково-практичні конференції; конкурси-виставки пошукових та дослідницьких робіт; навчальні екскурсії; робота оздоровчих мовних таборів; робота клубу за інтересами, підготовка презентацій, створення та захист проектів за темою дослідження, організація у співпраці з учителем дискусій та діалогів під час уроку, предметні тижні, інтелектуальні марафони, різноманітні конкурси та вікторини, ролеві ігри.

         Протягом І семестру 2017/2018 навчального року члени наукового-товариства брали участь у наступних заходах:

         Результати участі учнів у  МАН (районний етап)

         Сівер Марія – 9-А клас ( І місце ). Науковий керівник: Агулова Наталя Петрівна, вчитель української мови та літератури; Шин Дійон – 10-А клас ( ІІ місце). Науковий керівник: Рєзанова Ольга Василівна, вчитель історії;       Крук Генріх – 9-А клас ( ІІІ місце). Науковий керівник: Рєзанова Ольга Василівна, вчитель історії.

         Участь олімпіадах:

Звіт

про проведення I (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

 (назва ЗНЗ)Предмет

Клас

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які брали участь в олімпіаді

Переможців

(кількість)

П.І.Б. учителя

 

 

%

І

ІІ

ІІІ

разом

 

Математика

6

18

9

 

1

1

1

3

Кудінова І.М.

7

21

10

 

1

1

1

3

Кудінова І.М.

8

12

8

 

1

1

1

3

Кудінова І.М.

9

21

7

 

1

1

1

3

Кудінова І.М.

10

18

5

 

1

1

1

3

Северін В.М.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Географія

8

12

8

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

9

21

10

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

10

18

8

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Російська мова та література

8

12

7

 

1

1

1

3

Скибіна О.В.

9

21

8

 

1

1

1

3

Скибіна О.В.

10

18

9

 

1

1

1

3

Скибіна О.В.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Хімія

7

21

 

 

1

1

1

3

Кім Л.А.

8

12

 

 

1

1

1

3

Кім Л.А.

9

21

 

 

1

1

1

3

Кім Л.А.

10

18

 

 

1

1

1

3

Кім Л.А.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Історія

8

12

5

 

1

1

1

3

Рєзанова О.В.

9

21

9

 

1

1

1

3

Рєзанова О.В.

10

18

8

 

1

1

1

3

Рєзанова О.В.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Біологія

8

12

6

 

1

1

1

3

Семененко О.І.

9

21

8

 

1

1

1

3

Семененко О.І.

10

18

7

 

1

1

1

3

Семененко О.І.

11

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Українська мова та література

7

21

5

 

1

1

1

3

Агулова Н.П.

8

12

4

 

1

1

1

3

Агулова Н.П.

9

21

6

 

1

1

1

3

Агулова Н.П.

10

18

4

 

1

1

1

3

Агулова Н.П.

11

-

 

 

 

 

 

 

 

Фізика

7

21

9

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

8

12

6

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

9

21

11

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

10

18

7

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

11

-

-

 

-

-

-

-

-

Англійська  мова

8

12

6

 

1

1

1

3

Щетина Г.А.

9

21

9

 

1

1

1

3

Щетина Г.А.

10

18

7

 

1

1

1

3

Щетина Г.А.

11

-

-

 

-

-

-

-

-

Німецька мова

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Французька мова

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Правознавство

9

21

8

 

1

1

1

3

Рєзанова О.В.

10

18

6

 

1

1

1

3

Рєзанова О.В.

11

-

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

8

12

 

 

 

 

 

 

 

9

21

6

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

-

 

 

 

 

 

 

 

Астрономія

10

18

5

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

11

-

 

 

 

 

 

 

 

Екологія

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудове навчання

8-9

33

15

 

2

2

2

6

Титова Т.В.

10-11

18

10

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

Інформаційні технології

8

12

8

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

9

21

11

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

10

18

10

 

1

1

1

3

Щегельська Н.С.

11

-

-

 

-

-

-

-

-

 

         Переможці І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базованих дисциплін взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базованих дисциплін. За рішенням журі визначені наступні переможці:

 

 

Місця особистої першості з базових дисциплін

 серед учнів району в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад із навчальних предметів

№з/п

 

П.І.Б. учня

Навчальний

заклад

Клас

 

П.І.Б. учителя

Місце на ІІ етапі

 

 

 Математика

 

 

 

 

1.                      

1.                      

 

 

 

 

 

2.                      

2.                      

Саковець Вероніка Андріївна

КЗ «ХСШ № 181»

6

Кудінова Ірина Миколаївна

ІІІ

 

 

Географія

 

 

 

 

3.                      

1.                      

-

 

 

-

 

 

 

Фізика

 

 

 

 

4.                      

1.                      

Приступа Даниїл Геннадійович

КЗ «ХСШ № 181»

9

Щегельська Наталія Сергіївна

ІІІ

 

 

Історія

 

 

 

 

5.                      

1.                      

Гулевич Ірина Олександрівна

КЗ «ХСШ № 181»

9

Рєзанова Ольга Василівна

ІІІ

 

 

Іноземна мова

 

 

 

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

 

6.                      

1.                      

Хижнякова Анастасія Єгорівна

 

10

 

ІІ

7.                      

2.                      

Шевченко Анастасія Віталіївна

КЗ «ХСШ № 181»

9

Щетина Ганна Андріївна

ІІІ

 

 

Українська мова та література

 

 

 

8.                      

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Біологія

 

 

 

 

9.                      

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Хімія

 

 

 

 

10.                  

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Економіка

 

 

 

 

11.                  

 

 

 

 

 

-

 

 

Правознавство

 

 

 

 

12.                  

1.                      

 

 

 

 

-

13.                  

2.                      

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

14.                  

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Екологія

 

 

 

 

15.                  

 

 

 

 

 

-

16.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономія

 

 

 

 

17.                  

1.                      

Серга Владислав Вадимович

КЗ «ХСШ № 181»

10

Щегельська Наталія Сергіївна

ІІ

 

 

Російської мова та література

 

 

 

 

18.                  

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Трудове навчання

 

 

 

 

19.                  

1.                      

 

 

 

 

-

 

 

Інформаційні технології

 

 

 

 

20.                  

1.                      

Даценко Євген Андрійович

ХСШ №181

10

Щегельська Наталья Сергіївна

III

21.                  

2.                      

Cерга Владислав Вадимович

ХСШ № 181

10

Щегельська Наталья Сергіївна

ІІІ

 

Результати участі учнів у олімпіаді з корейської мови для учнів 7-11- класів навчальних закладів України.

Всього у олімпіаді взяли участь 20 учнів. За підсумками олімпіади визначені переможці та дипломанти олімпіади.

1.     Чікінєєва Д. – 8-Г клас, м. Київ. Гімназія східних мов - І місце;

2.     Шин Д. – 10-А клас, м. Харків – І місце;

3.     Гусева Ілона – 10-А клас, м. Харків – І місце;

4.     Стороженко А. – 8-Г клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІ місце;

5.     Дупляк У. – 8-Г клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІ місце;

6.     Байрамова А. – 7-А клас, м. Харків – ІІ місце;

7.     Жинкіна  А. – 9-А клас, м. Харків – ІІ місце;

8.     Зайцева М. – 9-А клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІ місце;

9.     Лукашевич В. – 11-В клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІ місце;

10.             Лисик В. – 8-Г клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІІ місце;

11.             Михайлова Ю. – 9-А клас, м. Київ. Гімназія східних мов – ІІІ місце;

12.             Приступа Даниїл. – 9-А клас, м. Харків – ІІІ місце;

13.             Пасечник Є. – 8-А клас, м. Харків – ІV місце;

14.             Пасечник В. – 8-А клас, м. Харків - ІV місце;

15.             Архіпенко С. – 8-А клас, м. Харків - ІV місце;

16.             Гулевич І. – 9-А клас, м. Харків – ІV місце;

17.             Понамарьова Я. – 7-А клас, м. Харків – V місце;

18.             Баранов І. – 9-А клас, м. Харків - V місце;

19.             Крук Генріх – 9-А клас, м. Харків - V місце;

20.             Савелєва Катерина – студентка ХНУ ім. Каразіна – І місце

Гусєва Ілона, учениця 10-А класу; Шин Дійон, учениця 10-А класу; Горденко Микита, учень 7-А класу взяли участь у конкурсі усного мовлення з корейської мови ( м. Київ).

 

         Заступник директора

з  навчально-виховної роботи                                             Кім О.О.